O nás

Vitajte na webových stránkach Lomu Červenica. Náš lom leží v pohorí Slánských vrchov a dobýva sa tu kvalitný, odolný a esteticky zaujímavý sopečný kameň – andezit.

Náš kameň je vhodný na viacero účelov. V prvom rade ako trvácny stavbný materál. Je možné ho použiť ako bežné murivo, spájaný buď na sucho alebo pomocou malty, alebo ako výplň do gabiónov. Ďalej je vhodný ako dlažobný materál, pričom okrem triedeného kameňa vhodného pre dláždenie divočiny ponúkame aj štiepané dlažobné kocky.

Andezit je tiež možné použit na obklad rôznych povrchov, dokonca aj kontaktných fasádnych systémov. Keďže je andezit mimoriadne nenasiakavý, tak za predpokladu použitia kvalitného lepidla a dodržaní správneho postupu práce je takýto obklad bezúdržbový.

Venujeme sa aj drveniu kameniva a triedeniu na rôzne frakcie, pričom okrem podsypového materiálu je náš andezit mimoriadne vhodný aj ako plnivo do živičných zmesí. V prípade záujmu sme schopní doložiť parametre nasiakavosti, obrusnosti, odolnosti v tlaku.

Ďalej sa venujeme aj prefabrikácii kamenných výrobkov. Toto odvetvie pokladáme za pomerne perspektívne a do budúcnosti uvažujeme s uvedením niekoľkých produktov, ktoré by mali zjednodušiť proces výberu materiálu i samotného prevedenia stavebných konštrukcií. V súčastnosti je táto činnost vo fáze vývoja, takže sme zatiaľ schopní uspokojiť len pomerne nízky odber od špecicky zameraného zákazníka.

Viac

Produkty

Ponúkame triedený a štiepaný andezit určený do gabiónov, dlažieb, obkladov či múrov.

Taktiež ponúkame drvený andezit vhodný na hutnené podsypy alebo ako plnivo do živičných materiálov alebo materiálov na báze cementu.

Ponúkame aj atypické kusy vhodné ako dekoračné kamene do záhrady.

Cenník na stiahnutie TU